วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ แทปกีต้าร์

 

ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ แทปกีต้าร์

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION ]]
https://chordtabs.in.th/เนื้อเพลง_ธรรมะ_๙_ตา-ROOTSMAN_CREATION-47005.html

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

คอร์ด ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

คอร์ดเพลง ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

คอร์ดกีต้าร์ ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

ฟังเพลง ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

มิวสิควีดีโอ ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

แทปกีต้าร์ ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

แทปเบส ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

แทปคีย์บอร์ด ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

แทปกลอง ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION

เนื้อเพลง ธรรมะ ๙ ตา ROOTSMAN CREATION


ดูให้เห็น ทุกสรรพสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนและหมุนวน

ดูให้เห็น ทุกสรรรพสิ่งล้วนไหลนิ่งและผ่อนคลาย

เพียงภายใน ภายใน ภายใน

มันไม่มีปัจจัยภายนอกใดๆ ที่ทำให้เธอและฉันนั้นเติบโต

เพื่อผ่านคืนวันอันโหดร้าย มาเติมชีวีให้เต็มตามความหมาย


* ผ่านการงาน วิปัสสนา เกิดสมาธิลดทิฐิ ลดอัตตา

ผ่านการงาน วิปัสสนา เกิดสมาธิลดทิฐิ ลดอัตตา

และมันทำลายแม้วันเวลา อกาลิโก อาโลโก สว่าง


เพราะฉันมีเพียงผู้เฒ่าชี้ทาง ระหว่างทางพลางเดินเอาเอง

ด้วยใจที่มันครื้นเครงไร้ซึ่งทำนอง

และมาฉลองด้วยความเงียบงัน จะเอาคืนวันมาเป็นดอกไม้

ขอเชิญชวนทั้งหญิงและชาย ฉันจะพาไปดูธรรมดา

อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา ธัมมัตฐิตตา ธัมมนิยามตา

อิทัปปัจจยตา สุญญตา ตถาตา อตัมมยตา( * )

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย
แม้ร่างกาย จะดับไป ไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียง สิ่งเปลี่ยนไป ในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย
ถึงดีร้าย ก็จะอยู่ คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา
ตามบัญชา องค์พระพุทธ ไม่หยุดเลยคอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง แทปกีต้าร์ แทปเบส แทปคีย์บอร์ด แทปกลอง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง #แทปกีต้าร์ #แทปเบส #แทปคีย์บอร์ด #แทปกลอง

ไม่มีความคิดเห็น: