วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Somewhere In My Car Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Somewhere In My Car Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Somewhere In My Car Keith Urban ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Somewhere_In_My_Car-Keith_Urban-26070.html 

เนื้อเพลง Somewhere In My Car Keith Urban 
คอร์ดกีต้าร์ Somewhere In My Car Keith Urban 
คอร์ด Somewhere In My Car Keith Urban 
คอร์ดเพลง Somewhere In My Car Keith Urban 
คอร์ดอูคูเลเล่ Somewhere In My Car Keith Urban 
มิวสิควีดีโอ Somewhere In My Car Keith Urban 
ฟังเพลง Somewhere In My Car Keith Urban 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

I'm driving home tonight, catching all red lights
That's alright 'cause I don't want to be alone
There's nobody waitin there, cold and empty bed
Words I wished I'd said come on the radio
 
Ooh, ooh, ooh, and I don't know why I do this to myself
Ooh, ooh, ooh, I know you're with someone else
 
But in my mind we're somewhere in my car
And it's raining hard on the streetlight glow
You got your lips on mine, it's gasoline on fire
I never will forget, you grabbed my shirt and pulled it over my head
Fingertips slide up and down my back
Breathin' hard, steamin' up the glass
I'd give anything if I could bring you back ho o o o home
 
So, I've been sleeping 'til noon in the same bedroom
Where I once held you and it's breaking my heart
I should take down all those pictures from my wall
Promises we made won't fill this empty space
 
Ooh, ooh, ooh, and I don't know why I just can't let you go o o o
Ooh, ooh, ooh, I know you're never coming back
 
But in my mind we're somewhere in my car
And it's raining hard on the streetlight glow
You got your lips on mine, it's gasoline on fire
I never will forget, you grabbed my shirt and pulled it over my head
Fingertips slide up and down my back
Breathin' hard, steamin' up the glass
I'd give anything if I could bring you back ho o o o home
If I could bring you back!
 
But in my mind we're somewhere in my car
And it's raining hard on the streetlight glow
You got your lips on mine, it's gasoline on fire
I never will forget, you grabbed my shirt and pulled it over my head
And your fingertips slide up and down my back
Breathin' hard, steamin' up the glass
I'd give anything if I could bring you back ho o o o home
 
[Fade out:]
Mmmm
If I could bring you back
Mmmm
Just close my eyes...
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Somebody Like You Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Somebody Like You Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Somebody Like You Keith Urban ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Somebody_Like_You-Keith_Urban-26069.html 

เนื้อเพลง Somebody Like You Keith Urban 
คอร์ดกีต้าร์ Somebody Like You Keith Urban 
คอร์ด Somebody Like You Keith Urban 
คอร์ดเพลง Somebody Like You Keith Urban 
คอร์ดอูคูเลเล่ Somebody Like You Keith Urban 
มิวสิควีดีโอ Somebody Like You Keith Urban 
ฟังเพลง Somebody Like You Keith Urban 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

There's a new wind blowin' like I've never known.
I'm breathin' deeper than I've ever done.
And it sure feels good, to finally feel the way I do.
I wanna love somebody,
Love somebody like you.
 
An' I'm lettin' go of all my lonely yesterdays.
I've forgiven myself for the mistakes I've made.
Now there's just one thing, the only thing I wanna do, mmm, mmm.
I wanna love somebody,
Love somebody like you.
 
Yeah, I wanna feel the sunshine,
Shinin' down on me and you.
When you put your arms around me,
You let me know there's nothing in this world I can't do.
 
I used to run in circles goin' no-where fast.
I'd take, uh, one step forward end up two steps back.
Couldn't walk a straight line even if I wanted to, mmm, mmm.
I wanna love somebody,
Love somebody like you.
 
Whoa here we go now!
 
Yeah, I wanna feel the sunshine,
Shinin' down on me and you.
When you put your arms around me,
Well, baby there ain't nothing in this world I can't do.
 
Sometimes it's hard for me to understand,
But you're teachin' me to be a better man.
I don't want to take this life for granted like I used to do, no, no.
I wanna love somebody,
Love somebody like you.
 
I'm ready to love somebody,
Love somebody like you. Oooh.
 
An' I wanna love somebody,
Love somebody like you, yeah.
 
Oh yeah.
Oh, I wanna be the man in the middle of the night,
Shinin' like it's true.
I wanna be the man that you run to whenever I call on you
When everything that loved someone finally found it's way
Wanna be a better man
I see it in you yeah...
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Only You Can Love Me This Way Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Only You Can Love Me This Way Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Only You Can Love Me This Way Keith Urban ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Only_You_Can_Love_Me_This_Way-Keith_Urban-26068.html 

เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
คอร์ดกีต้าร์ Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
คอร์ด Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
คอร์ดเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
คอร์ดอูคูเลเล่ Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
มิวสิควีดีโอ Only You Can Love Me This Way Keith Urban 
ฟังเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

Well I know there's a reason 
And I know there's a rhyme 
We were meant to be together 
That's why ... 
We can roll with the punches 
We can stroll hand in hand 
And when I say it's forever 
You understand ... 
 
That you're always in my heart, 
You're always on my mind 
But when it all becomes too much, 
You're never far behind 
And there's no one that comes close to you 
Could ever take your place 
Cause only you can love me this way 
 
I could have turned a different corner 
I could have gone another place 
Then I'd of never had this feeling 
That I feel today, yeah.. 
 
And you're always in my heart, 
Always on my mind 
When it all becomes too much, 
You're never far behind 
And there's no one that comes close to you 
Could ever take your place 
Cause only you can love me this way 
 
Ooooh... 
 
And you're always in my heart, 
You're always on my mind 
And when it all becomes too much, 
you're never far behind 
And there's no one that comes close to you 
Could ever take your place 
Cause only you can love me this way 
 
Ooooh... 
 
Only you can love me this way.
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Making Memories Of Us Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Making Memories Of Us Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Making Memories Of Us Keith Urban ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Making_Memories_Of_Us-Keith_Urban-26067.html 

เนื้อเพลง Making Memories Of Us Keith Urban 
คอร์ดกีต้าร์ Making Memories Of Us Keith Urban 
คอร์ด Making Memories Of Us Keith Urban 
คอร์ดเพลง Making Memories Of Us Keith Urban 
คอร์ดอูคูเลเล่ Making Memories Of Us Keith Urban 
มิวสิควีดีโอ Making Memories Of Us Keith Urban 
ฟังเพลง Making Memories Of Us Keith Urban 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

I'm gonna be here for you baby
I'll be a man of my word
Speak the language in a voice that you have never heard
I wanna sleep with you forever
And I wanna die in your arms
In a cabin by a meadow where the wild bees swarm
 
And I'm gonna love you like nobody loves you
And I'll earn your trust making memories of us
 
I wanna honor your mother
I wanna learn from your pa
I wanna steal your attention like a bad outlaw
I wanna stand out in a crowd for you
A man among men
I wanna make your world better than it's ever been
 
And I'm gonna love you like nobody loves you
And I'll earn your trust making memories of us
 
We'll follow the rainbow
Wherever the four winds blow
And there'll be a new day
Comin' your way
 
I'm gonna be here for you from now on
This you know somehow
You've been stretched to the limits but it's alright now
[Album version:] And I'm gonna make you a promise
[Music video version:] And I'm gonna make you this promise
If there's life after this
I'm gonna be there to meet you with a warm, wet kiss
 
And I'm gonna love you like nobody loves you
And I'll earn your trust making memories of us
I'm gonna love you like nobody loves you
And I'll win your trust making memories of us
 
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Long Hot Summer Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Long Hot Summer Keith Urban คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Long Hot Summer Keith Urban ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Long_Hot_Summer-Keith_Urban-26066.html 

เนื้อเพลง Long Hot Summer Keith Urban 
คอร์ดกีต้าร์ Long Hot Summer Keith Urban 
คอร์ด Long Hot Summer Keith Urban 
คอร์ดเพลง Long Hot Summer Keith Urban 
คอร์ดอูคูเลเล่ Long Hot Summer Keith Urban 
มิวสิควีดีโอ Long Hot Summer Keith Urban 
ฟังเพลง Long Hot Summer Keith Urban 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

I can’t sleep
Ain’t no sleep a’coming
I’m just lying here thinking ‘bout you
I’m in deep
Falling deep into the picture in my mind of everything we’re gonna do
 
Over at the lake and down by the river
You can feel it start to rise
Wanna jump in my car, go wherever you are 
‘Cause I need you by my side
 
It’s gonna be a long, hot summer, we should be together
With your feet up on the dashboard now
Singing along with the radio, it’s such a beautiful sound
And when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out
When you hold my hand in the back of my mind, just waiting on the sun to go down, the sun to go down
 
I wanna see your brown skin shimmer in the sun for the first time
I try to be the one who knows just what to do to you to get me that smile
One chance of meeting, you were walking by me on the street and I said hi
And that was the beginning of my heart spinnin’ like these wheels in my head tonight
 
It’s gonna be a long, hot summer, we should be together
With your feet up on the dashboard now
Singing along with the radio, it’s such a beautiful sound
And when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out
When you hold my hand in the back of my mind, just waiting on the sun to go down, the sun to go down
 
The only place that I wanna be is where you are
‘Cause anymore than a heartbeat away is just too far
 
It’s gonna be a long, hot summer, we should be together
All I really want is more than this moment right now
And when you say my name in the middle of the day, I swear I see the stars come out
And when you hold my hand and I look into your eyes
I swear it looks like you’re waiting for the sun to go down, the sun to go down
 
I swear it’s like you’re waiting for the sun to go down
Waiting on the sun to go down
Hey, yeah
Oh, I’m loving thinking ‘bout you
I cant sleep, I’m just lying here thinkin’ ‘bout you
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_What_Ifs-Kane_Brown-26065.html 

เนื้อเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
คอร์ดกีต้าร์ What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
คอร์ด What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
คอร์ดเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
คอร์ดอูคูเลเล่ What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
มิวสิควีดีโอ What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 
ฟังเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

You say what if I hurt you, what if I leave you 
What if I find somebody else and I don't need you
What if this goes south, what if I mess you up
You say what if I break your heart in two then what
 
Well I hear you girl, I feel you girl but not so fast
Before you make your mind up I gotta ask
 
What if I was made for you and you were made for me
What if this is it, what if it's meant to be
What if I ain't one of them fools just playin' some game
What if I just pulled you close, what if I leaned in
And the stars line up and it's our last first kiss
What if one of these days baby I'd go and change your name
What if I loved all these what ifs away
 
What if the sky falls (sky falls) or the sun stops burnin'
We could worry about them what ifs 'til the world stops turnin'
Or I could kiss you (you should kiss me), what if you liked it (bet I'd like it)
Well we ain't never gonna know unless we try it
 
What if I was made for you and you were made for me
What if this is it, what if it's meant to be
What if I ain't one of them fools just playin' some game
What if I just pulled you close, what if I leaned in
And the stars line up and it's our last first kiss
What if one of these days baby I'd go and change your name
What if I loved all these what ifs away
 
Awe yea
C'mon
 
You say what if I hurt you, what if I leave you 
What if I find somebody else and I don't need you
 
Damn
 
What if I was made for you and you were made for me
What if this is it, what if it's meant to be
What if I ain't one of them fools just playin' some game
What if I just pulled you close, what if I leaned in
And the stars line up and it's our last first kiss
What if one of these days baby I'd go and change your name
What if I loved all these what ifs away
Away (away)
 
What if?
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Havana Camila Cabello คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Havana Camila Cabello คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Havana Camila Cabello ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Havana-Camila_Cabello-26064.html 

เนื้อเพลง Havana Camila Cabello 
คอร์ดกีต้าร์ Havana Camila Cabello 
คอร์ด Havana Camila Cabello 
คอร์ดเพลง Havana Camila Cabello 
คอร์ดอูคูเลเล่ Havana Camila Cabello 
มิวสิควีดีโอ Havana Camila Cabello 
ฟังเพลง Havana Camila Cabello 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

[Camila Cabello:]
Havana, ooh na-na (ay)
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)
He took me back to East Atlanta, na-na-na
All of my heart is in Havana (ay)
There's somethin' 'bout his manners (uh huh)
Havana, ooh na-na
 
He didn't walk up with that "how you doin'?"
(When he came in the room)
He said there's a lot of girls I can do with
(But I can't without you)
I'm doin' forever in a minute
(That summer night in June)
And papa says he got malo in him
He got me feelin' like
 
Ooh... I knew it when I met him
I loved him when I left him
Got me feelin' like
Ooh... and then I had to tell him
I had to go, oh na-na-na-na-na
 
Havana, ooh na-na (ay)
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)
He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)
All of my heart is in Havana (ay)
My heart is in Havana
Havana, ooh na-na
 
[Young Thug:]
Jeffery
Just graduated, fresh on campus, mmm
Fresh out East Atlanta with no manners, damn
Fresh out East Atlanta
Bump on her bumper like a traffic jam (jam)
Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ay)
Back it on me, shawty cravin' on me
Get to diggin' on me (on me)
She waited on me (then what?)
Shawty cakin' on me, got the bacon on me (wait up)
This is history in the makin' on me (on me)
Point blank, close range, that be
If it cost a million, that's me (that's me)
I was gettin' mula, man they feel me
 
[Camila Cabello:]
Havana, ooh na-na (ay, ay)
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, ay, ay)
He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no)
All of my heart is in Havana
My heart is in Havana
Havana, ooh na-na
 
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back
Yeah, ay...
Ooh...
Take me back to my Havana...
 
Havana, ooh na-na
Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah)
He took me back to East Atlanta, na-na-na
All of my heart is in Havana
My heart is in Havana (ay)
Havana, ooh na-na
 
Uh huh
Oh na-na-na...
No, no, no, take me back
Oh na-na-na
Havana, ooh na-na
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา) คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา) คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา) ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_BLACK_NIGHT-Shermaan-26063.html 

เนื้อเพลง BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
คอร์ดกีต้าร์ BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
คอร์ด BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
คอร์ดเพลง BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
คอร์ดอูคูเลเล่ BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
มิวสิควีดีโอ BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)
ฟังเพลง BLACK NIGHT Shermaan Feat.Malerose Ost.การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ (ลัลทริมา)

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

บาดแผล ลึกลงไป ไม่สามารถเยียวยา จิตใจ ฉันเคยโดนทำร้ายอยู่เรื่อยมา ร่างกาย ยังคงดิ้นรนสู้เพื่อแสงเดียวที่ตามหา ความหวัง นั้นก็คือสิ่งที่ฉันรอคอย ผ่านมา ฉันได้เจอเรื่องราวร้ายทุกข์ทน ดิ้นรน เพื่อวิ่งหนีความเจ็บปวดสีดำ หัวใจ อยากจะพ้นสักทีไม่ต้องการจะเจ็บช้ำ ได้ไหม ใครสักคนโปรดมาช่วยฉันที (*) ในค่ำคืนอันมืดหม่น ฉันเพียงต้องการหลุดพ้นโลกแสนโหดร้าย วิ่งหนีเท่าไหร่ก็ไม่อาจพ้น ความมืดที่มันกำลังกัดกินหัวใจ ก็เป็นแค่เพียงผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ทำไมหัวใจถึงแสนว่างเปล่า จะมีไหมสักคนที่ได้เข้ามาทำให้ใจไม่ต้องเดียวดาย หากโลกนี้ยังไม่สิ้นหนทาง ก็ยังอยากได้พบกับแสงสว่าง จะยังคงเฝ้ารอจนถึงสักวันที่ฝันนั้นได้เป็นจริง ใฝ่ฝัน ว่าสักวันจะพบเส้นทางใหม่ เปิดใจ ให้ได้เจอกับสิ่งที่สวยงาม รอบกาย จากวันนี้ขอเพียงสิ้นไร้ความมืดติดตาม ได้ไหม ถ้าจะหวังให้วันนั้นเป็นจริง (ซ้ำ *) แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ ผู้ที่มีหัวใจสีดำ เธอต้องผ่านอะไร ต้องเคยเจ็บช้ำสักเท่าไร จะมีไหมสิ่งไหนลบล้างสีดำอันมืดมิดนั้นออกไป เพียงหวังให้วันใหม่มาถึงสักที ก็เป็นแค่เพียงผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่อาจไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนอื่น (มีเพียงสีดำเท่านั้นในจิตใจ) แต่ช่วยจับมือฉันที เราจะวิ่งหนีเรื่องเลวร้ายออกไปด้วยกัน (เธอสาดแสงมาให้ฉันต้องหวั่นไหว) หากโลกนี้ยังไม่สิ้นหนทาง ก็ยังอยากได้พบกับแสงสว่าง (หากโลกนี้มันหมดสิ้นหนทาง ก็ไม่อยากได้พบกับแสงสว่าง) จะยังคงเฝ้ารอจนถึงสักวันที่ฝันนั้นได้เป็นจริง (มีแต่ความมืดดำเท่านั้นที่ทำให้ฝันฉันได้เป็นจริง)

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_Meant_to_Be-Bebe_Rexha-26062.html 

เนื้อเพลง Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
คอร์ดกีต้าร์ Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
คอร์ด Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
คอร์ดเพลง Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
คอร์ดอูคูเลเล่ Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
มิวสิควีดีโอ Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 
ฟังเพลง Meant to Be Bebe Rexha Feat.Florida Georgia Line 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

[Florida Georgia Line:]
Baby, lay on back and relax
Kick your pretty feet up on my dash
No need to go nowhere fast, let's enjoy right here where we at
 
Who know's where this road is supposed to lead?
We got nothing but time
As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright
 
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, just let it be
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, just let it be
So won't you ride with me, ride with me?
See where this thing goes
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, if it's meant to be
 
[Bebe Rexha:]
I don't mean to be so uptight
But my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right
I ain't gon' lie, ain't gon' lie
Cause I'm tired of the fake love, show me what you're made of
Boy, make me believe
 
[Florida Georgia Line:]
Oh, hold up girl, don't you know you're beautiful?
And it's easy to see
 
[Bebe Rexha & Florida Georgia Line:]
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, just let it be
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby just let it be
So won't you ride with me, ride with me?
See where this thing goes
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, if it's meant to be
 
So c'mon ride with me, ride with me
See where this thing goes
So c'mon ride with me, ride with me
See where this thing goes
Baby, if it's meant to be
 
[Bebe Rexha (Florida Georgia Line) {Both}:]
(Maybe we do)
Maybe we don't
(Maybe we will)
{Maybe we won't}
 
[Bebe Rexha & Florida Georgia Line:]
But if it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, just let it be
If it's meant to be, it'll be, it'll be (c'mon)
Baby, just let it be (let's go)
So won't you ride with me, ride with me?
See where this thing goes
If it's meant to be, it'll be, it'll be
Baby, if it's meant to be
 
[Bebe Rexha (Florida Georgia Line) {Both}:]
(If it's meant to be, it'll be, it'll be)
{Baby, if it's meant to be}
(If it's meant to be, it'll be, it'll be)
{Baby, if it's meant to be}
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_All_Falls_Down-Alan_Walker-26061.html 

เนื้อเพลง All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
คอร์ดกีต้าร์ All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
คอร์ด All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
คอร์ดเพลง All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
คอร์ดอูคูเลเล่ All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
มิวสิควีดีโอ All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 
ฟังเพลง All Falls Down Alan Walker Feat.Noah Cyrus & Digital Farm Animals 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

What's the trick? I wish I knew
I'm so done with thinking through all the things I could've been
And I know you wanted too
All it takes is that one look at you and I run right back to you
You cross the line and it's time to say F you
 
What's the point in saying that when you know how I'll react?
You think you can just take it back, but shit just don't work like that
You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad
Guess I'm stuck with you, and that's that
 
'Cause when it all falls down, then whatever
When it don't work out for the better
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down, when it all falls down
I'll be fine, I'll be fine
You're the drug that I'm addicted to
And I want you so bad, but I'll be fine
 
Why we fight? I don't know
We say what hurts the most
Oh, I tried staying cold, but you take it personal
All these firing shots and making ground
It's way too hard to cope, but I still can't let you go
 
'Cause when it all falls down, then whatever
When it don't work out for the better
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down, when it all falls down
I'll be fine, I'll be fine
You're the drug that I'm addicted to and I want you so bad
But I'll be fine
 
I'll be fine, fine...
 
'Cause when it all falls down, then whatever (Then whatever, babe)
When it don't work out for the better (For the better)
If it just ain't right, and it's time to say goodbye
When it all falls down (When it all, when it all)
When it all falls down (When it all falls down)
I'll be fine (Fine, fine, fine), I'll be fine (I'll be fine)
You're the drug that I'm addicted to and I want you so bad
But I'll be fine (I'll be fine), and that's that
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อีกครั้ง เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

อีกครั้ง เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด อีกครั้ง เสนาหอย ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_อีกครั้ง-เสนาหอย-26060.html 

เนื้อเพลง อีกครั้ง เสนาหอย 
คอร์ดกีต้าร์ อีกครั้ง เสนาหอย 
คอร์ด อีกครั้ง เสนาหอย 
คอร์ดเพลง อีกครั้ง เสนาหอย 
คอร์ดอูคูเลเล่ อีกครั้ง เสนาหอย 
มิวสิควีดีโอ อีกครั้ง เสนาหอย 
ฟังเพลง อีกครั้ง เสนาหอย 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

รู้ดีว่าฉันไม่เอาไหนเลย เหมือนคนไม่เคยใส่ใจ
ทั้งที่อยากทําให้ดีแต่สุดท้ายก็ยังพลาดผิดไป
ไม่ได้ความเลยซักอย่าง
 
รู้ดีว่าเธอทําเพื่อฉันมากเท่าไหร่
รู้ดีว่าเธอคงหมดหวัง แต่ถ้าเธอจากไป
คนอย่างฉันคงสิ้นทาง ก็เพราะเธอคนดี อย่าเพิ่งทิ้งกันไป
 
ได้ไหม ขอฉันแก้ตัวอีกซักครั้ง
หากวันนี้เธอยังมีใจและทุกอย่าง ยังไม่สายเกินไป
ได้ไหม ขอทําเพื่อเธออีกซักครั้ง
และคราวนี้จะทุ่มเทใจ ไม่ให้ ผิดหวัง แค่ขอโอกาสอีกครั้ง
 
ถึงดูว่าฉันไม่เอาไหนเลยจริิงๆ แต่ฉันก็พร้อมที่จะแก้ไข
แม้ยังไม่ดีแต่ว่าฉันก็มั่นใจ ถ้าฉันยังมีเธอจะต้องดีซักวัน
 
ได้ไหม ขอฉันแก้ตัวอีกซักครั้ง
หากวันนี้เธอยังมีใจและทุกอย่าง ยังไม่สายเกินไป
ได้ไหม ขอทําเพื่อเธออีกซักครั้ง
และคราวนี้จะทุ่มเทใจ ไม่ให้ ผิดหวัง แค่ขอโอกาสอีกครั้ง
 
ได้ไหม ขอฉันแก้ตัวอีกซักครั้ง
หากวันนี้เธอยังมีใจและทุกอย่าง ยังไม่สายเกินไป
ได้ไหม ขอทําเพื่อเธออีกซักครั้ง
และคราวนี้จะทุ่มเทใจ ไม่ให้ ผิดหวัง แค่ขอโอกาสอีกครั้ง
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_หยุดใจไว้ตรงนี้-ศร_โลหะรัตน์-26059.html 

เนื้อเพลง หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
คอร์ดกีต้าร์ หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
คอร์ด หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
คอร์ดเพลง หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
คอร์ดอูคูเลเล่ หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
มิวสิควีดีโอ หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 
ฟังเพลง หยุดใจไว้ตรงนี้ ศร โลหะรัตน์ 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เราได้มาพบกัน   แต่สวรรค์ลิขิตให้ฉันนั้นมาช้าไป  
ได้มาพบเธอในวันนี้  ในวันที่เธอไม่มีใคร  คงต้องแอบเก็บความรู้สึกเอาไว้อย่างนั้น  
ก็อยากเดินไปบอกความในใจให้เธอรู้  แต่ก็ติดที่เธอนั้นอยู่กับใครคนนั้น 
ก็ในเมื่อความจริงที่เป็น  ไอ้เราก็เห็นว่าเขารักกัน  รู้ดีว่าตัวฉันไม่เคยพูดไป  
แต่สุดท้ายในวันนี้  สิ่งที่ฉันทำได้  คือลบเธอออกจากใจ  ก่อนจะคิดไปไกลกว่านั้น  
ยอมเสียใจในวันนี้  ดีกว่าต้องรอให้ถึงวันนั้น  วันที่ใจของฉันจะเจ็บมากไป 
 
รู้ดีว่าคนอย่างฉันไม่ควรรักใคร 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

สวยระบาด เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

สวยระบาด เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด สวยระบาด เสนาหอย ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_สวยระบาด-เสนาหอย-26058.html 

เนื้อเพลง สวยระบาด เสนาหอย 
คอร์ดกีต้าร์ สวยระบาด เสนาหอย 
คอร์ด สวยระบาด เสนาหอย 
คอร์ดเพลง สวยระบาด เสนาหอย 
คอร์ดอูคูเลเล่ สวยระบาด เสนาหอย 
มิวสิควีดีโอ สวยระบาด เสนาหอย 
ฟังเพลง สวยระบาด เสนาหอย 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

แค่มองตา ปากก็เริ่มสั่น
ยิ่งเธอมาใกล้ฉัน แข้งขามันยิ่งเริ่มชา
ไม่เจอกัน...เหม่อมันทุกเวลา
เธอแพร่เชื้อมา...ให้ฉันใช่ไหม เชื้อไข้ใจ
 
คงต้องขอกักบริเวณ
ตัวเธอไว้เป็นการถาวร
ยอมพลีกาย ถ้าตายก็ตายก่อน
เพราะเธอคือตัวอันตราย
 
สวย...ระบาด บาดจิตบาดใจ
จะเก็บความสวยของเธอเอาไว้
ในห้องแลปใจส่วนตัว
สวย...ดีนัก จะรักเธอจนชีพวาย
ยอมถูกพิษรักที่มันแรงร้าย
เพื่อป้องกันภัย เหล่าชายชาตรี
 
คนอะไร สวยไม่บันยะบันยัง
ต่อไปนี้จงฟัง เธอต้องแพร่เชื้อ...ฉันคนเดียว
 
คงต้องขอกักบริเวณ
ตัวเธอไว้เป็นการถาวร
ยอมพลีกาย ถ้าตายก็ตายก่อน
เพราะเธอคือตัวอันตราย
 
สวย...ระบาด บาดจิตบาดใจ
จะเก็บความสวยของเธอเอาไว้
ในห้องแลปใจส่วนตัว
สวย...ดีนัก จะรักเธอจนชีพวาย
ยอมถูกพิษรักที่มันแรงร้าย
เพื่อป้องกันภัย เหล่าชายชาตรี
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

ลืมทำไมไม่ลืม Pancake คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

ลืมทำไมไม่ลืม Pancake คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด ลืมทำไมไม่ลืม Pancake ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_ลืมทำไมไม่ลืม-Pancake-26057.html 

เนื้อเพลง ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
คอร์ดกีต้าร์ ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
คอร์ด ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
คอร์ดเพลง ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
คอร์ดอูคูเลเล่ ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
มิวสิควีดีโอ ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 
ฟังเพลง ลืมทำไมไม่ลืม Pancake 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

และยังคงฝันถึงวันเก่าเก่า
 
ทั้งที่ควรต้องลืม
 
ฉันนั้นควรเอาอย่างเธอ
 
รู้ว่าเธอคบคนใหม่ใหม่
 
และฉันก็ควรคบคนใหม่ใหม่
 
แต่ฉันก็ทำไม่เป็น
 
ทั้งที่มันก็นานแล้ว
 
ผิดหรือฉันผิด
 
ที่ฉันงมงาย
 
ไม่รู้วิธีตัดใจ
 
ในวันที่ไม่เหมือนเดิม
 
ลืม ก็ไม่รู้ทำไมไม่ลืม
 
ก็ไม่รู้ทำไมยังคิดถึงเธออีก
 
มันจะได้อะไรขึ้นมา
 
รอ ก็ไม่รู้ทำไมต้องรอ
 
มันอะไรกันนักกันหนา
 
เรื่องที่ควรเข้าใจ
 
กลับไม่เข้าใจ
 
วันพรุ่งนี้หรือวันอื่นอื่น
 
ตัวฉันเป็นได้แค่คนอื่นอื่น
 
ไม่สำคัญกับเธอ
 
แค่คนที่เธอเคยรัก
 
ได้แต่คิดถึงมืออุ่นอุ่น
 
คิดถึงแก้มเธอที่มันอุ่นอุ่น
 
ยิ่งคิดถึงมากเท่าไร
 
หัวใจมันยิ่งเหน็บหนาว
 
ผิดหรือฉันผิด
 
ที่ฉันงมงาย
 
ไม่รู้วิธีตัดใจ
 
ในวันที่ไม่เหมือนเดิม
 
ลืม ก็ไม่รู้ทำไมไม่ลืม
 
ก็ไม่รู้ทำไมยังคิดถึงเธออีก
 
มันจะได้อะไรขึ้นมา
 
รอ ก็ไม่รู้ทำไมต้องรอ
 
มันอะไรกันนักกันหนา
 
เรื่องที่ควรเข้าใจ
 
กลับไม่เข้าใจ
 
ลืม ก็ไม่รู้ทำไมไม่ลืม
 
ก็ไม่รู้ทำไมยังคิดถึงเธออีก
 
มันจะได้อะไรขึ้นมา
 
รอ ก็ไม่รู้ทำไมต้องรอ
 
มันอะไรกันนักกันหนา
 
เรื่องที่ควรเข้าใจ
 
กลับไม่เข้าใจ
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_มิสด์_คอล_มิส_ยู_(Missed_Call_Miss_You)-เสนาหอย-26056.html 

เนื้อเพลง มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
คอร์ดกีต้าร์ มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
คอร์ด มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
คอร์ดเพลง มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
คอร์ดอูคูเลเล่ มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
มิวสิควีดีโอ มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 
ฟังเพลง มิสด์ คอล มิส ยู (Missed Call Miss You) เสนาหอย 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

เสียงโทรศัพท์ดังทีไร หวังไว้ว่าเธอคงโทรมา...
ฉันทำได้แค่เพียงภาวนา ขอสักครั้งที่เป็นเธอ...
 
ที่จริงก็อยากโทรหา ไม่รู้เธอจะมีเวลาคุยไหม
ถึงได้ยิงเบอร์ไปโชว์ไว้ให้เธอได้รับรู้....
 
Missed call ก็คือ Miss you
อยากให้เธอเข้าใจว่าคิดถึงเธออยู่
แม้ว่าเธอไม่รับไม่โทรกลับก็ไม่ว่ากัน
Missed Call บอกความเหงาใจ
ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น
เธอคือคนที่ฉัน Missed Call คนเดียว
 
ขอแค่เพียงเปิดดูเบอร์โทร และยิ้มให้กันในใจ
รู้ไว้ว่ามีคนไกลๆ คิดถึงนะถึงยิงเบอร์มา
 
ที่จริงก็อยากโทรหา ไม่รู้เธอจะมีเวลาคุยไหม
ถึงได้ยิงเบอร์ไปโชว์ไว้ให้เธอได้รับรู้....
 
Missed call ก็คือ Miss you
อยากให้เธอเข้าใจว่าคิดถึงเธออยู่
แม้ว่าเธอไม่รับไม่โทรกลับก็ไม่ว่ากัน
Missed Call บอกความเหงาใจ
ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น
เธอคือคนที่ฉัน Missed Call คนเดียว
 
ที่จริงก็อยากโทรหา ไม่รู้เธอจะมีเวลาคุยไหม
ถึงได้ยิงเบอร์ไปโชว์ไว้ให้เธอได้รับรู้....
 
Missed call ก็คือ Miss you
อยากให้เธอเข้าใจว่าคิดถึงเธออยู่
แม้ว่าเธอไม่รับไม่โทรกลับก็ไม่ว่ากัน
Missed Call บอกความเหงาใจ
ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้น
เธอคือคนที่ฉัน Missed Call คนเดียว
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_พ่อผู้เป็นนิรันดร์-แอ็ด_คาราบาว-26055.html 

เนื้อเพลง พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
คอร์ดกีต้าร์ พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
คอร์ด พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
คอร์ดเพลง พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
คอร์ดอูคูเลเล่ พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
มิวสิควีดีโอ พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 
ฟังเพลง พ่อผู้เป็นนิรันดร์ แอ็ด คาราบาว 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

พ่ออยู่ในวัง พ่ออยู่กลางทุ่งหญ้า
พ่ออยู่ในไร่นา อยู่ในป่าในเขา
พ่ออยู่บนฟ้า พ่ออยู่บนดิน
พ่ออยู่ในสายลม พ่ออยู่ในก้อนเมฆ
พ่ออยู่ในต้นไม้ ในห้วยหนองคลองบึง
พ่ออยู่ในภาพถ่าย อยู่ในงานศิลปะ
พ่ออยู่ในบทเพลง ในกวีนิพนธ์
พ่ออยู่ทุกแห่งหน บนแผ่นดินของพ่อ
 
* พระวรกายของพ่อจากไป
แต่ความรัก ความรู้ และแรงบันดาลใจ
ในความดีงาม ความจริง ความเสียสละ
อยู่กับไทยทั่วหล้า จารจารึกไว้ตลอดกาล
 
พ่ออยู่ในบ้าน อยู่ในโบสถ์ ในวิหาร
อยู่ในโรงพยาบาล อยู่ในโทรทัศน์
พ่ออยู่ในละคร อยู่ในภาพยนตร์
พ่ออยู่ในธนบัตร ในกระเป๋าสตางค์
พ่ออยู่ในตำรา อยู่ในสุข อยู่ในทุกข์
อยู่ในเกมกีฬา ในโซเชียลมีเดีย
อยู่ในรัฐธรรมนูญ อยู่ในประวัติศาสตร์
ตายเกิดกี่ชาติ พ่ออยู่ในใจเป็นนิรันดร์
 
( ซ้ำ * , *)
 
อยู่กับไทยทั่วหล้า จารจารึกไว้ตลอดกาล
อยู่กับไทยทั่วหล้า จารจารึกไว้ตลอดกาล
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

พ่อ เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

พ่อ เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด พ่อ เสนาหอย ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_พ่อ-เสนาหอย-26054.html 

เนื้อเพลง พ่อ เสนาหอย 
คอร์ดกีต้าร์ พ่อ เสนาหอย 
คอร์ด พ่อ เสนาหอย 
คอร์ดเพลง พ่อ เสนาหอย 
คอร์ดอูคูเลเล่ พ่อ เสนาหอย 
มิวสิควีดีโอ พ่อ เสนาหอย 
ฟังเพลง พ่อ เสนาหอย 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

ในวันที่ฉันอ่อนแอเหลือเกิน
ในวันที่ฉันเหนื่อยล้ามากมาย
ในวันนั้น ฉันเองจะมองคนข้างกาย
จะล้มยังไงก็หายแล้วลุกขึ้นยืน...
 
เมื่อหนึ่งคนนี้ เหนื่อยมาแสนนาน
อดทนเพื่อฉัน ไม่ว่าเรื่องใด
และวันนี้ก็ยังต้องเป็นที่พักใจ
ไม่มีใครอีกแล้วพ่อของเรา...
 
คนที่เหนื่อยกว่าเรา 1 เท่าของชีวิต
ทำให้คิดว่าฉันต้องเดินต่อไป...
แม้เส้นทางมืดมนทุกข์ทนสักเท่าไหร่
พ่อยังเดินผ่านไปอย่างงดงาม...
 
อยากให้วันนี้พ่อได้พักบ้าง
เป็นคนข้างหลังที่นั่งภูมิใจ
ว่าวันนี้ฉันยืนอย่างไม่ยอมแพ้ใคร
ให้สมที่พ่อมีลูกคนนี้....
 
คนที่เหนื่อยกว่าเรา 1 เท่าของชีวิต
ทำให้คิดว่าฉันต้องเดินต่อไป...
แม้เส้นทางมืดมนทุกข์ทนสักเท่าไหร่
พ่อยังเดินผ่านไปอย่างงดงาม...
 
อยากให้วันนี้พ่อได้พักบ้าง
เป็นคนข้างหลังที่นั่งภูมิใจ
ว่าวันนี้ฉันยืนอย่างไม่ยอมแพ้ใคร
ให้สมที่พ่อมีลูกคนนี้....
 
ให้สมที่พ่อมีลูกคนนี้
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

แบก Zeal Trip คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

แบก Zeal Trip คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด แบก Zeal Trip ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_แบก-Zeal-26053.html 

เนื้อเพลง แบก Zeal Trip
คอร์ดกีต้าร์ แบก Zeal Trip
คอร์ด แบก Zeal Trip
คอร์ดเพลง แบก Zeal Trip
คอร์ดอูคูเลเล่ แบก Zeal Trip
มิวสิควีดีโอ แบก Zeal Trip
ฟังเพลง แบก Zeal Trip

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

แบกอดีตเต็มทั้งสองบ่า
แบกแต่ปัญหา ความเจ็บช้ำ
แบกสิ่งหลอกลวงที่เขาทำ
เก็บฝังจำทุกคำลา
 
ได้แต่แบกความรักสูญเปล่า
เหนื่อยและปวดเร้าตลอดมา
ปล่อยให้หนักทนให้ค้างคา
แบกสัญญาไม่จริงใจ
 
ผ่านคืนวันที่มืดมน
กังวลและทุกข์ทนนานแล้ว
มันจบแล้ว
 
เปิดประตูแล้วเอามันโยนทิ้งไป
ให้จิตใจเริ่มเบาลืมทุกอย่าง
อย่าอดทนฝืนจำความผิดหวัง
เสียดายความหลัง
ปล่อยวางลงจากหัวใจก็ลืม
 
วางความเจ็บลงไป
แบกเอาไว้ก็หนัก
ปล่อยวางคำว่ารักนับจากนี้ 
 
ผ่านคืนวันที่มืดมน
กังวลและทุกข์ทนนานแล้ว
มันจบแล้ว
 
เปิดประตูแล้วเอามันโยนทิ้งไป
ให้จิตใจเริ่มเบาลืมทุกอย่าง
อย่าอดทนฝืนจำความผิดหวัง
เสียดายความหลัง
ปล่อยวางลงจากหัวใจก็ลืม
 
(จบไปแล้วไปได้แล้ว)
เปิดประตูแล้วเอามันโยนทิ้งไป
(ให้มันทำร้ายใจทำไม)
ให้จิตใจเริ่มเบาลืมทุกอย่าง
(โยนมันทิ้งไป)
อย่าอดทนฝืนจำความผิดหวัง
(โยนมันทิ้งไป)
เสียดายความหลัง
(อย่าเก็บเอาไว้ให้ทำร้าย)
ปล่อยวางลงจากหัวใจก็ลืม
 
ปล่อยวางลงจากหัวใจก็ลืม
 
ปล่อยวางลงจากหัวใจไปเลย
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง-เสนาหอย-26052.html 

เนื้อเพลง ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
คอร์ดกีต้าร์ ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
คอร์ด ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
คอร์ดเพลง ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
คอร์ดอูคูเลเล่ ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
มิวสิควีดีโอ ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 
ฟังเพลง ตาหนึ่งคู่กับมือสองข้าง เสนาหอย 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

มันจะมีสายตา มองเข้ามาที่เธอเช่นไร
มันจะมีถ้อยคำ ใครกล่าวร้ายยังไง
แม้ทั้งร้อยพันมือ ผลักไสไม่ให้เธอเดินไป
มีเพียงสิ่งเดียว ขอให้จำ....
 
ยังคงมีสายตา คู่หนึ่งมองด้วยความเข้าใจ
มีคนนึงไม่ฟัง ใครกล่าวร้ายยังไง
และก็พร้อมยื่นมือ ปลอบขวัญและพร้อมประคองไป
ยังมีอย่างน้อย..ฉันคนนึงเสมอ...เชื่อในเธอ...
 
ในวันที่ชีวิตมันทำร้ายเธอ...
ทุกครั้งที่เหมือนหัวใจสลาย
แค่อยากจะขอให้เธอนึกถึง ให้เธอมั่นใจ...
ยังมีแน่นอน มีใครอีกคน..พร้อมเคียงข้างเธอ...
 
ใครไม่ยอมเข้าใจ เธอจะมีคนนึงเข้าใจ
ใครจะเดินหนีไป เธออย่าหันไปมอง...
แม้ว่าโลกทั้งใบ ตอกย้ำให้ช้ำน้ำตานอง
ยังมีอย่างน้อย..สองมือคอยรองรับ...น้ำตาเธอ...
 
ในวันที่ชีวิตมันทำร้ายเธอ
ทุกครั้งที่เหมือนหัวใจสลาย
แค่อยากจะขอให้เธอนึกถึง ให้เธอมั่นใจ
ยังมีแน่นอน มีใครอีกคน..อีกคน...
 
ในวันที่ชีวิตมันทำร้ายเธอ
ทุกครั้งที่เหมือนหัวใจสลาย
แค่อยากจะขอแค่เพียงช่วยนึกถึงฉันและมั่นใจ
คืนวันโหดร้าย... จะจับมือผ่านพ้นไปพร้อมเธอ...
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

ขอโทษ Instinct คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

ขอโทษ Instinct คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด ขอโทษ Instinct ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_ขอโทษ-Instinct-26051.html 

เนื้อเพลง ขอโทษ Instinct 
คอร์ดกีต้าร์ ขอโทษ Instinct 
คอร์ด ขอโทษ Instinct 
คอร์ดเพลง ขอโทษ Instinct 
คอร์ดอูคูเลเล่ ขอโทษ Instinct 
มิวสิควีดีโอ ขอโทษ Instinct 
ฟังเพลง ขอโทษ Instinct 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

เหนื่อยกับตัวฉันไหม
ที่ทำอะไรวุ่นวาย ให้เธอเสียใจประจำ
ทุกครั้ง ก็โกรธตัวเอง
ที่ไม่น่าคิดมากให้เหนื่อยเลย
เธอยังจะมีฉันไหม ถ้าฉันยังคงวุ่นวาย
ไม่เคยไว้ใจเธอเลย ซักครั้ง จะเบื่อฉันไหม
ถ้าฉันรักเธอมากยิ่งกว่าใคร ที่เคยมี
ถ้าไม่รัก คงไม่เป็นอย่างนี้ คงไม่ตามเธอให้กวนใจ
ถ้าไม่รัก ฉันจะคลั่งเธอทำไม ให้ฟุ้งซ่านให้เหนื่อยใจ
ขอโทษที่ไม่ดี ขอโทษที่มันรักมากไป
แต่ก็ไม่รู้ทำไง รักน้อยลงไม่เป็น
ขอโทษที่ไม่ดี ฉันขอโทษที่ต้องการเธอคนเดียว
ไม่รู้จะ เปลี่ยนยังไง
คำว่ารักมันบงการในใจ ให้ฉัน รักเธอ
ทุกนาที ที่ฉันหายใจ
อึดอัดที่มีฉันไหม
รักคนที่เอาแต่ใจ เธอจะรับไหวหรือเปล่า
ไม่รู้ แต่อยากให้รู้
ว่าฉันรักเธอมากกว่าที่เคยเจอ
ถ้าไม่รัก คงไม่เป็นอย่างนี้ คงไม่ตามเธอให้กวนใจ
ถ้าไม่รัก ฉันจะคลั่งเธอทำไม ให้ฟุ้งซ่านให้เหนื่อยใจ
ขอโทษที่ไม่ดี ขอโทษที่มันรักมากไป
แต่ก็ไม่รู้ทำไง รักน้อยลงไม่เป็น
ขอโทษที่ไม่ดี ฉันขอโทษที่ต้องการเธอคนเดียว
ไม่รู้จะ เปลี่ยนยังไง
คำว่ารักมันบงการในใจ ให้ฉัน รักเธอ
ทุกนาที ที่ฉันหายใจ โว้ว…
ทุกนาที ที่ฉันหายใจ
ขอโทษเธอ โว้… โอ้ว…
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง