วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โตถ่วง – แอม ศรนรินทร์

โตถ่วง – แอม ศรนรินทร์

เมื่อมีคนสองคน ที่ฮักเจ้าเท่าๆกัน อีกคนหนึ่งพาไปได้ฮอดฝั่งฝัน แต่อีกคนคือฮักกันมาก่อน
คั่นเจ้าเลือกผู้ได๋ ต้องมีอีกคนช้ำใจแน่นอน  เท่าที่เห็น คือเจ้าลำบากใจ
     * บ่เป็นหยัง บ่ต้องอุกต้องอั่งใจ บ่ต้องคิดหยังหลาย อ้ายสิเลือกไปเอง
        ** บ่แม่นอ้ายบ่ฮักเจ้าดอกก้อนคำ บ่แม่นอ้ายบ่ช้ำหรือบ่ห่วงเจ้า
        แต่มื้อนี่ที่ยอมเศร้า ย่อนบ่อยากเห็นเจ้าทุกข์ใจ
        อ้ายมันกะแค่คนขี้เหล้าเมายา บ่ต้องเสียน้ำตามาหัวซาให้ใจทุกข์
        แค่เห็นเจ้าเป็นสุข ถึงอ้ายสิทุกข์ซำได๋กะยอม สิบ่เป็นโตถ่วง
สิบ่จองจำ ด้วยคำสัญญาที่เคยให้  เพราะฮักกับหัวใจ มันกินแทนข้าวบ่อิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น: