วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คนที่เราไม่รัก – โฟร์ท

คนที่เราไม่รัก – โฟร์ท

คนที่เราอยากรัก อยากรัก เขาไม่รักเรา


ส่วนคนที่เราไม่รัก ไม่รัก ก็มารัก


คนที่เราอยากคบ อยากคบ เขาไม่คบเรา


ส่วนคนที่เราอยากหนี อยากหนี


ก็มาหา ไม่เข้าใจ


*  ฉันว่าแปลก ๆ คิดแล้วแปลก ๆ 

    บอกไม่ถูก บอกไม่ถูก แบบว่าเบื่อหน่าย 

    อยากให้กลับก่อน แต่ก็อยู่ต่อ 

    อยากให้อยู่ กลับไม่อยู่ ก็มันเป็นยังไง 


**  ฉันไม่ค่อยเข้าใจ ที่ได้ไม่ใกล้เคียง 


      อะไรที่ชอบ ก็ไม่เอียง เข้ามาหา 


      ยิ่งคิดยิ่งกลุ้มใจ ไม่ชอบก็ได้มา 


      ทำไมมันไม่ลงตัวสักที 


***  คนที่เราอยากรัก อยากรัก เขาไม่รักเรา 


       ส่วนคนที่เราไม่รัก ไม่รัก ก็มารัก 


       คนที่เราอยากคบ อยากคบ เขาไม่คบเรา 


      ส่วนคนที่เราอยากหนี อยากหนี 


      ก็มาหา ไม่เข้าใจ (ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ)


(ดนตรี)  


(ซ้ำ  * ** ***)


(ดนตรี)  

ไม่มีความคิดเห็น: