วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เก็บไว้นานนาน – หลวงไก่ อาร์ สยาม

เก็บไว้นานนาน – หลวงไก่ อาร์ สยาม

นาน..นานเท่าไร เราสองคน
มี…กันและกันในหัวใจ วันคืนที่มันล่วงเลย
ไม่เคยทำร้ายเราได้ นานวันเท่าไรก็ยิ่งผูกพัน

เธอคือสายลม ยามฉันร้อนใจ
เธอ…คือแสงไฟ ยามฉันสิ้นทาง
ถึงแม้…ไม่มีเหมือนใคร ฉันภูมิใจเธอทุกอย่าง
มันคงไม่มีทาง ที่สองเราจะเปลี่ยนไป

กว่าจะรวมตัวมาเป็นรักนั้น…เราทุ่มเทเท่าไร
จะให้พังทลายลงไป ไม่มีทาง

ขอ…ให้รักเรานี้คงอยู่…เรื่อยไป
นานตราบฟ้าและดินมลาย
ทาง…แสนไกล เราจะฝ่า…ข้ามไป
ขอสัญญา สิ่งที่เธอให้มา จะรักษา…ด้วยหัวใจ
(จะเก็บไว้นานๆ)

กว่าจะรวมตัวมาเป็นรักนั้น…เราทุ่มเทเท่าไร
จะให้พังทลายลงไป ไม่มีทาง

ขอ…ให้รักเรานี้คงอยู่…เรื่อยไป
นานตราบฟ้าและดินมลาย
ทาง…แสนไกล เราจะฝ่า…ข้ามไป
ขอสัญญา สิ่งที่เธอให้มา จะรักษา…ด้วยหัวใจ
(จะเก็บไว้นานๆ)

ขอ…ให้รักเรานี้คงอยู่…เรื่อยไป
นานตราบฟ้าและดินมลาย
ทาง…แสนไกล เราจะฝ่า…ข้ามไป
ขอสัญญา สิ่งที่เธอให้มา จะรักษา…ด้วยหัวใจ
(จะเก็บไว้นานๆ)

ไม่มีความคิดเห็น: