วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เลิกราไม่เลิกรัก – หลวงไก่ อาร์ สยาม

เลิกราไม่เลิกรัก – หลวงไก่ อาร์ สยาม

ถึงแม้ว่าฉัน
รักเธอแค่ไหน
ฉันก็ต้องไป
ฉันต้องจำจากเธอ
เพราะรู้ว่าเขา
จะทำให้เธอ
และให้ครอบครัวของเธอ
นั้นได้สบาย
จากกันไปก็เพียงแค่กาย
แต่ว่าใจจะไม่จากกัน
ให้เธอรู้เอาไว้ว่าฉัน
คงมั่นเสมอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกรา
แต่ไม่ได้เลิกรัก
และฉันจะพัก
พักใจไว้เพียงแค่เธอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกกัน
แต่ใจมั่นเสมอ
ก็ใจมันรัก
รักเธอจนสุดหัวใจ..
รู้แล้วว่ารัก
รักคือการให้
ให้เธอไป
ไม่เคยหวังได้ตอบแทน
ถึงฉันจะเสีย
สิ่งที่หวงแหน
หากว่าแม้
จะทำร้ายใจตัวเองก็ตาม
จากกันไปก็เพียงแค่กาย
แต่ว่าใจจะไม่จากกัน
ให้เธอรู้เอาไว้ว่าฉัน
คงมั่นเสมอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกรา
แต่ไม่ได้เลิกรัก
และฉันจะพัก
พักใจไว้เพียงแค่เธอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกกัน
แต่ใจมั่นเสมอ
ก็ใจมันรัก
รักเธอจนสุดหัวใจ

จากกันไปก็เพียงแค่กาย
แต่ว่าใจจะไม่จากกัน
ให้เธอรู้เอาไว้ว่าฉัน
คงมั่นเสมอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกรา
แต่ไม่ได้เลิกรัก
และฉันจะพัก
พักใจไว้เพียงแค่เธอ
ถึงแม้ว่าเราเลิกกัน
แต่ใจมั่นเสมอ
ก็ใจมันรัก
รักเธอจนสุดหัวใจ..
รักเธอจนหมดหัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น: