วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ


ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป ]]
http://chordtabs.in.th/song.php?song_id=9233

เนื้อเพลง ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
คอร์ดกีต้าร์ ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
คอร์ด ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
คอร์ดเพลง ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
คอร์ดอูคูเลเล่ ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
มิวสิควีดีโอ ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป
ฟังเพลง ใจเขา ใจเรา อิทธิ พลางกูล ให้มันแล้วไป


ตัวเราของใคร เหตุไฉนไยสับสน
มองดูผู้คน เวียนวนเรื่อยไป
ตัวเราของเรา แต่ใครเขาจะมาเข้าใจ
ใครเป็นของใคร ใครเป็นของเรา
อยากให้ใจเดินออกไป ถึงใครคนหนึ่ง
ต้องให้ใจมันติดตรึง ต้องให้ซึ้งจึงเข้าใจ
โลกนี้มีใครที่จิตใจไม่ต่างกัน
โลกนี้หรือมีที่ว่าใครเป็นเช่นใคร
จะมองใครว่าใครเป็นไง
จงเอาใจเขามาตรองดู แล้วมามองดูอีกครั้ง
ตัวเราของใคร เหตุไฉนไยสับสน
มองดูผู้คน เวียนวนเรื่อยไป
ใจเราของเรา ใส่ใจเขามองเข้าไป
จึงจะรู้ใคร มีใจเช่นเรา
อยากให้ใจเดินออกไป ถึงใครคนหนึ่ง
ต้องให้ใจมันติดตรึง ต้องให้ซึ้งจึงเข้าใจ
โลกนี้มีใครที่จิตใจไม่ต่างกัน
โลกนี้หรือมีที่ว่าใครเป็นเช่นใคร
จะมองใครว่าใครเป็นไง
จงเอาใจเขามาตรองดู แล้วมามองดูอีกครั้ง
เคยมองใครว่าใครเป็นใคร
จงเอาใจเขามาตรองดู แล้วมามองดูอีกครั้ง
โลกนี้มีใครที่จิตใจไม่ต่างกัน (ล้วนแตกต่างกัน)
โลกนี้หรือมีที่ว่าใครเป็นเช่นใคร
จะมองใครว่าใครเป็นไง
จงเอาใจเขามาตรองดู แล้วมามองดูอีกครั้ง
โลกนี้มีใครที่จิตใจไม่ต่างกัน (ล้วนแตกต่างกัน)
โลกนี้หรือมีที่ว่าใครเป็นเช่นใคร
จะมองใครว่าใครเป็นไง
จงเอาใจเขามาตรองดู แล้วมามองดูอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: